Consultaties

Consultaties vinden steeds plaats na afspraak. Een afspraak kan u bij voorkeur maken via de online agenda of telefonisch op het nummer 014 96 05 93

Huisbezoeken

Een huisbezoek dient altijd telefonisch aangevraagd worden en dit tijdig, bij voorkeur voor 11u ’s ochtends.

Huisbezoeken worden enkel gereserveerd voor ernstig zieke patiënten of mensen die zich niet kunnen verplaatsen.

! Gezien de betere onderzoeksmogelijkheden in de praktijk is het aangewezen om zoveel mogelijk zelf naar de praktijk te komen.

Dringend probleem

Dringend probleem en online agenda vol? Neem telefonisch contact op de praktijk.

Voor levensbedreigende zaken: bel 112

ENKELE PRAKTISCHE AFSPRAKEN:

  • Neem steeds uw elektronische identiteitskaart of ISI+ kaart mee.
  • Indien u niet aanwezig kan zijn, gelieve de afspraak dan tijdig te annuleren (ten laatste 4u op voorhand). Zo kunnen andere patiënten geholpen worden.
  • Elk consultatiemoment is voorzien voor één persoon. Indien u met twee personen op raadpleging komt, maakt u best een dubbele afspraak.
  • Maak een vermelding bij uw afspraak indien er een uitgebreid of technisch onderzoek dient te gebeuren: verzekeringsonderzoek, kleine chirurgische ingreep, gynaecologisch onderzoek, cryotherapie (bevriezen van wratjes)…
  • Betalen kan bij voorkeur contactloos met Payconiq/Bancontact of cash
  • Sara Gyzels is geconventioneerd en haar tarieven zijn conform de RIZIV normen.
  • Ook vertegenwoordigers kunnen een afspraak inplannen via het online agendasysteem op de daartoe voorziene vakjes. Gelieve het maximum van 3 afspraken per jaar te respecteren.