Mijngezondheid

  www.mijngezondheid.be

  Op zoek naar persoonlijke medische informatie en het bos  door de bomen kwijt? Start dan uw zoektocht via mijngezondheid.be! Dit gezondheidsportaal bundelt een overzicht van allerlei persoonlijke gegevens over uw gezondheid, met links naar onder andere uw bevolkingsonderzoek, medicatieschema, vaccinaties, mutualiteit, wilsverklaring etc…

  Helena

  www.helena.care

  Via dit gratis platform kan uw huisarts op een beveiligde manier met jou medische informatie delen. Je kan hier jouw vaccinatiekaart, medicatieschema en samenvatting van je medisch dossier bekijken, alsook een overzicht van je voorschriften, laboresultaten, verwijsbrieven etc… Het helena platform biedt een elegante oplossing om op een moderne én beveiligde manier medisch vertrouwelijke informatie uit te wisselen tussen arts en patiënt.

  Cozo

  www.cozo.be

  Het Collaboratief zorgplatform (CoZo) is een digitaal platform dat toelaat snel medische gegevens uit te wisselen tussen patiënten, zorgverleners en zorginstellingen. Je kan jouw resultaten van beeldvorming, laboratoriumresultaten of medische verslagen bekijken op dit platform.

  Wat is dan…?

  Globaal Medisch Dossier

  Een ‘Globaal medisch dossier’ is een elektronisch medisch dossier waarin uw huisarts al uw belangrijke medische gegevens verzamelt. Het zorgt voor een totaalbeeld van je gezondheidstoestand, en maakt een betere individuele begeleiding en overleg tussen artsen mogelijk. Het GMD is gratis voor iedereen en u geniet met GMD van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of bezoek door uw vaste huisarts. Op uw vraag kan er een GMD worden geopend tijdens de raadpleging. Bij verhuis of overschakeling van huisartsenpraktijk kan het dossier op jouw vraag eenvoudig worden overgemaakt naar je nieuwe huisarts.

  Geïnformeerde toestemming – informed consent

  De geïnformeerde toestemming is de toestemming die de patiënt zijn zorgverleners geeft om zijn medische gegevens onderling en beveiligd uit te wisselen, met het oog op een optimale kwaliteit en continuïteit van de zorg. Registratie gebeurt met uw toestemming aan de hand van uw elektronische identiteitskaart door de huisarts, de behandelend arts, de mutualiteit, de apotheek, de ziekenhuisdienst of uzelf. Enkel zorgverleners die de patiënt behandelen hebben – na de geïnformeerde toestemming van de patiënt – toegang tot zijn medische gegevens. Deze therapeutische relatie loopt doorgaans tot 15 maanden na deze consultatie. U kan te allen tijde uw geïnformeerde toestemming registeren/beheren/intrekken via COZO of mijngezondheid.be.